Herose
left
BP - Petrol Du Pont
Air Liquide Arcelor Mittal
Petrol Plus (P+) BASF Chemicals
Total Tessenderlo Group

Certified users of

Coade - engineering software 3D CAD software - Solidworks

Compensatoren

Leidingbewegingen

Metalen hebben, net zoals alle materialen, de eigenschap om onder invloed van temperatuursveranderingen uit te zetten of te krimpen.

Bij leidingen heeft dit tot gevolg dat aanmerkelijke lengteveranderingen ontstaan. Indien de leiding niet geheel vrij ligt, maar bevestigd is aan apparatuur of vastgeklemd is in de gebouwconstructie, dan zal:

 • Sterke leidingvervorming optreden
 • Beschadiging ontstaan bij aansluitpunten en aftakkingen
 • Door de grote krachten op verankeringen het gebouw worden beschadigd.

Soortgelijke verschijnselen kunnen zich ook manifesteren ten gevolge van trillingen die veroorzaakt worden door op de leiding aangesloten pompen, motoren of compressoren of door drukveranderingen binnen het leidingsysteem.

 

Gebruik van compensatoren

Compensatoren worden dan ook meer en meer toegepast omdat ze talrijke voordelen bieden:

 • Minder totale leidingen en toebehoren
 • Minder plaats, nl. compacte inbouw
 • Minder wrijvingsverliezen
 • Minder gewicht
 • Minder onderhoud

 

In de studie over het gebruik en de inbouw van compensatoren dient rekening te worden gehouden met volgende parameters:

1. Materiaal van de compensator

 • Metaal, rubber, PTFE of weefsel
 • Medium
 • Temperatuur
 • Druk

2. Type van de compensator

Axiaal, lateraal, angulair

 • Soort bewegingen
 • Leidingdiameter
 • De aansluitingen
 • De inbouwlengte

3. Het leidingssysteem

Inbouwmogelijkheden

 • Leidingtoebehoren
 • De verankering / vaste punten
 • De geleide punten